Kabelové topné systémy: specialista na vytápění - (100% regulace, 100% účinnost)

Zázračné topné fólie nebo jen past na nevědomé zákazníky?

Zázračné topné fólie nebo jen past na nevědomé zákazníky?

V současné době se připravuje velmi pečlivé porovnání elektrických topných systémů.

Podkladem pro porovnání bude:

Fotodokumentace realizace elektrického podlahového topení (topné kabely), dokumentace od dodavatele  topných fólií, výpočet TZ, technická dokumentace, výchozí el.revize, fotodokumentace stavů podružných měřičů v čase (ke každému prvnímu dni v měsíci),    záznamy z termokamer - dokonalý časosběr, měření teplot v čase. Následné měření a vyhodncení - zejména pak spotřeba el.energie bude detailně prezentováno po letošní topné sezóně.

Již teď přidáváme do našeho blogu dílčí informace, měření termokamerou:

http://www.dasix.cz/novinky-akce/mereni-teploty-podlahy-myty-a-fakta/

Ve spolupráci se známou stavební firmou, máme k dispozici 2 totožně postavené domy, které jsou 2 roky v provozu.

Zatím tedy jedna topná sezóna, kterou z důvodu čerstvosti staveb do vyhodnocování nepoužijeme. V jednom domě jsou odporové topné kabely, ve druhém elektrické topné folie. Oba domy jsou postavené stejnou technologii (NED, cihlový dům se zateplením EPS 150F), oba mají stejnou skladbu podlahy (EPS 100S tl.150mm+anhydritový litý potěr tl. 50mm) a stejný instalovaný výkon v závislosti na vypočtené tepelné ztrátě.

Rozdíl v pořizovací ceně je 130.000,-Kč. Kč (fólie dražší oproti odporovým kabelům) a provozní náklady jsou úplně stejné, což bude doloženo jak fakturací dodavatele el.energie, tak záznamy z podružných měřičů, kde oba domy mají záměrně podružné měření jak na topení pro každý okruh, tak i pro ohřev TUV, aby se jasně a prokazatelně ukázaly náklady na chod domu.

Na čem se nejlépe vydělává? Přece na lidské nevědomosti 

Často od zákazníků slyšíme: Máme nabídku na elektrické podlahové topení formou
nejlepších topných fólií asijského výrobce, který uvadí, že vyšší pořizovací cena oproti
jiným topným systémům je proto, že tyto fólie jsou zcela jedinečné, úspora el.energie oproti
všem systémům je mnohem nižší a tím pádem se počáteční investice rychle vrátí. Navíc jsou
tyto fólie bezporuchové a i kdyby jste do podlahy zatloukal hřebík, tak se nic nestane 
(copak to někdo v praxi dělá ?.

Tak si to vezmeme po pořadě

1) Pořizovací cena elektrického podlahového topení na plochu 120m2
a) odporové topné kabely + kvalitní dotyková regulace do každé místnosti: 90.000,-Kč 
b) asijské topné folie s regulací do každé místnosti: 220.000,-Kč 
Rozdíl v pořizovací ceně u 120m2 domu je 130.tis. Kč. 
Předmětem porovnání je dodávka a montáž elektrického podlahového topení pro novostavbu:
 RD o vytápěné podlahové ploše 120m2, tepelné ztrátě 5 kW. 
 Skladba podlahy: EPS 150S tl. 150mm+anhydritový litý potěr Anhyfast20 tl. 50mm 
 Systémy lze samozřejmě ovládat centrálně/dálkově-WiFi nebo po sběrnici "chytrý dům".
 Tady je pak cenový rozdíl ještě vyšší.
 
2) Provozní náklady
U dnešních domů, postavenými technologiemi, kdy je kladen důraz na malou spotřebu energií, 
je potřeba tepla 40-50kWh/2m/rok. U domu se 120m2 užitné plochy, pak provozní náklady
činí 5-6 MWh/rok. Při dnešní ceně energie 1,90,-Kč/kWh (nízký tarif při sazbě D57) 
je to cca 9.500,-Kč / 11.000,- Kč/ročně.
Pokud někdo tvrdí, že jeho elektrický topný systém bude mít spotřebu třetinovou, tak nezná základní fyzikální zákony, 
zákony uchování energie, které platí pro všechny, tedy i pro tyto "odborné prodejce".
Jak je uvedeno na začátku, na lidské nevědomosti nebo touze po budoucí úspoře se vydělává nejlépe
a pokud je to podloženo dobrým PR a obchodními "schopnostmi"obchodníka, pak je zákazník toužící po budoucí úspoře
lehce lapen.
Zajímavé je taky porovnávání topných fólií a odporových topných kabelů, kdy do porovnávání dávají tito 
prodejci topných fólií záměrně topné rohože-tenkovrstvý systém ukládaný těsně pod keramickou dlažbu
(používá se většinou jen při rekonstrukcích nebo v koupelnách jako doplňkový zdroj pro přechodné období).
Prodejci topných fólií pak argumentují, že jejích topné fólie celoplošně nahřívají, zatímco odporové topné kabely
mají vysokou teplotu jen v jejich těsné blízkosti, pár cm vedle má již podlaha nižší teplotu. 
Další z neuvěřitelně neodborných a neprofesionálních tvrzení. 
Jsou-li topné kabely uloženy v krycí vrstvě 40-60mm anhydritového/cementového nebo betonového potěru, 
tak dodaná energie se roznáší rovnoměrně a odvádí právě do této hmoty a celoplošně se pak předává do prostoru.
Máme více než 2.000 termosnímků vytápěných podlah a na ani jednom z nich nejsou tyto mystifikace.
Nebo argument, že odporové topné kabely v podlaze hoří. Lži a hloupost prodejců. Možná někdy na nějaké stavbě 
viděli nesprávně položené podlahové topení na Alu folii (ta při styku s anhydritovým potěrem vyvolá chemickou reakci
proto se musí používat reflexní PETZ fólie, které mají na Alu vrstvě další vrstvu PETZ, která zabraňuje právě 
styku anhydritového potěru/cementu s Alu). To ale všichni dobří a zkušení dodavatelé elektrických podlahových systémů
vědí léta. To ja jako by jste si do svého benzinového auta načerpali naftu. Ano, stát se to může, ale neznamená to,
že vaše benzinové auto tím, že pak nejede je špatné, že ano. Každý zákazník by měl být přítomen u montáže,
aby pak viděl provedení napojení fólii, jejich pospojení, aby vůbec splnili normu (nemají ochranné opletení), musejí                
na fólii dát kovovou mřížku a tu propojí se zemnícím kabelem pomocí butylové pásky... Jak dlouho tento "spoj" vydrží 
nemusíme ani hádat.
Vrátíme se k prezentaci hřebíku zapichnutého do podlahy. Znáte někoho, kdo v novostavbě svého domu bude zatloukat
hřebíky do podlahy? Mnohem pravděpodobnější je přerušení elektrického obvodu a je pak úplně jedno, 
jestli je to u odporového topného kabelu nebo topné folie.

3) Servis a odbornost
Zkuste poptat "odborníky nabízející zázračné topné fólie" o pomoc a vyhledání poruchy na jejich topné fólií uložené v betonové podlaze. 
V lepším případě vám odpoví: Naštěstí tady máme celkem 10 pásů a když jeden netopí, tak se nic neděje,
zatímco kdyby jste měli odporový kabel, tak vám netopí celý okruh. Jenže tito prodejci by si měli uvědomit, 
že jsou tady i jiní, skuteční odborníci, kteří umí najít případnou poruchu na elektrickém vytápění
s přesností na cm2 a během krátké doby provést opravu. Jenže toto už není tak vhodné pro PR, že ano?

4) Závěrem
Podlahové topení by mělo sloužit po celou dobu životnosti stavby, jestliže některý z výrobců odporových 
topných kabelů dává doživotní záruku, pak to znamená, že jeho výrobky jsou odzkoušeny po mnoha desetiletí
a instalovány v tisících domech. 
I kdyby byly provozní náklady na vytápění zázračnými folie o 1/3 levnější, což není a nemůže být (fyzikální zákony), pak návratnost počáteční
investice je za 20 let. Není lepší ušetřené peníze použít na něco jiného ?