Kabelové topné systémy: specialista na vytápění - (100% regulace, 100% účinnost)

Vypálený topný kabel pod PE páskou

Vypálený topný kabel pod PE páskou

Závada: vypadávání proudové chrániče, nefunkční podlahové topení po 6-ti letech provozu.

Místo poškození: ložnice v RD v Darkovicích. Topný kabel se přepálil v místě, kde byl přelepen PE páskou. Nad topným kabelem se vytvořila stříška, nedošlo k dokonalému obalení topného kabelu betonovou krycí vrstvou-odvádějící teplo a vznikla vzduchová mezera. K vypálení kabelu došlo díky souhře dvou věcí a to závadě na termostatu, kdy došlo ke slepení spínacího relé, topný kabel nepřerušovaně topil a v místě vypálení byl na podlaze kus nábytku zabraňující odvodu tepla.

Náš servis: přesná lokaliace přerušeného el.obvodu, oprava.

 

a1