Kabelové topné systémy: specialista na vytápění - (100% regulace, 100% účinnost)

Vypálený topný kabel pod PE páskou

Vypálený topný kabel pod PE páskou

Lokalizace a oprava poruchy na topném kabelu.

Tento případ byl velmi specifický. Elektrické podlahové topení bylo v provozu 6 let bez jakéhokoliv problému. Po 6-ti letech se topný kabel přepálil v místě, kde byl přelepen PE páskou. Nad topným kabelem se vytvořila stříška, nedošlo k dokonalému obalení topného kabelu betonovou krycí vrstvou-odvádějící teplo a vznikla vzduchová mezera. K vypálení kabelu došlo díky souhře dvou věcí a to závadě na termostatu, kdy došlo ke slepení spínacího relé, topný kabel nepřerušovaně topil a v místě vypálení byl na podlaze kus nábytku zabraňující odvodu tepla. Byla provedena lokalizace a následná oprava.

a1