Kabelové topné systémy: specialista na vytápění - (100% regulace, 100% účinnost)

Dilatace u betonových podlah

Dilatace u betonových podlah

V praxi se setkáváme se zákazníky, kteří mají nefunkční elektrické podlahové topení instalované "neznámou" firmou.

Často se jedná o přerušený topný prvek (topný kabel, topná rohož nebo topná fólie) v betonové stěrce.

Po lokalizaci poruchy jsou pak zjištěny zásadní pochybení při instalaci, např. nerespektování rozkresu dilatačních spár.

Pro instalace elektrckého podlahového topení v betonových podlahách platí zásadní pravidla:

* topné kabely, rohože, fólie NESMÍ přecházet přes dilatační spáry

* topné kabely, rohože, fólie musí být instalovány min. 10cm od svislých konstrukcí

Zároveň se v 90% případů  setkáváme s tím, že zákazník nemá od dodavatele žádnou dokumentaci, max. cenovou nabídku, jednoduchý předávací protokol nebo nějaký nic neříkající zápis..

Přitom POVINNOSTÍ každého dodavatele elektrického podlahového topení je zákaznikovi předat mj.:

  • Dimenzování jednotlivých topných okruhů
  • Měřící protokol s hodnotami odporů prac.smyček a izolačních stavů před zalitím a po zalití betonovou směsí
  • Zákres (označení) připojných míst topných kabelů, rohoži nebo fólií v každé místnosti
  • Technická dokumentace
  • Protokol o provedené topné zkoušce
  • Pokyny pro provozovatele - informace pro uživatele elektrického podlahového topení

Dilatace u betonových podlah