Kabelové topné systémy: specialista na vytápění - (100% regulace, 100% účinnost)

Proč používat reflexní PETZ namísto běžné PE fólie (igelitu)

Proč používat reflexní PETZ namísto běžné PE fólie (igelitu)

Změřili jsme na rozdíl přenosu tepla u elektrického podlahového topení položeného na reflexních PETZ fóliích a PE fólii (igelitu)

Po dohodě s investorem jsme u montáže elektrického podlahového topení v novostavbě RD, položili ve všech místnostech kromě pokoje pro hosty topné kabely na reflexní PETZ, v pokoji pro hosty pak na běžný igelit (PE fólii).

Dětský pokoj (1.08): celková plocha místnosti: 11,8m2, vytápěná plocha po odpočtu zařizovacích předmětů: 9m2, tepelná ztráta místnosti: 520W, instalovaný výkon na m2 celkové plochy: 60W/m2, instalovaný výkon na m2 vyhřívané plochy: 78W

Pokoj pro hosty (1.10): celková plocha místnosti: 11,6m2, vytápěná plocha po odpočtu zařizovacích předmětů: 9m2, tepelná ztráta místnosti: 515W, instalovaný výkon na m2 celkové plochy: 60W/m2, instalovaný výkon na m2 vyhřívané plochy: 78W

Obě místnosti jsou vnitřní, tzn. nemají obvodovou venkovní stěnu, obě mají vedle sebe vytápěné místnosti na 21.stC., obě jsou orientovány na JV. Skladba podlahy je stejná: EPS100S tl.140mm+anhydritový litý potěr Anhyfast20 tl.50mm. Podlahová krytina: lepený vinyl, tepelný odpor 0,15 m2.K/W.

Na termostatech byly aktivovány pouze podlahové čidla. Naměřené hodnoty při startu: podlahový senzor (NTC): +18,5 st.C, termokamera FLIR E8: teplota na vinylu: +19,6 st.C.

Na termostech shodně nastavená komfortní teplota podlahy: +28st.C. Relé sepnuty...

Měření proběhlo celkem 3x v několika dnech pro maximální přesnost, tzn. 3x byla podlaha nahřáta na 28st. a poté se nechala vychladnout na 20-21st.C.

Dle obsáhlé fotodokumentace, viz. soubor Přenos tepla_petz_PE je zcela evidentní rozdíl v rychlosti přenosu tepla do krytiny o 22% !!!

V praxi to znamená, že zákazníci mající topení položené na obyčejném igelitu (PE fólii) čekají delší dobu na požadovanou teplotu podlahy než-li zákazníci mající topení položené na reflexních PETZ fóliích. Zejména v přechodném období (jaro-podzim), kdy netopíme, ale jen nárazově nahříváme podlahy např. v kuchyni, koupelně apod.  Vezmeme-li v úvahu nepatrný rozdíl v řádech stokorun při pořizovací ceně PETZ/PE v přepočtu na m2, pak úspora za igelit je velmi nešťastným řešením (topení máme na celý život, 2x ročně na jaře a na podzim potřebujeme zvyšovat teplotu v podlaze na krátkou dobu). A to nemluvíme o spálení topného kabelu, pokud je instalován na obyčejném igelitu (PE fólie), který slouží jen k separaci EPS/krycí vrstvy. Pokud se  PE fólie (igelit) degraduje, což není nic neobvyklého, pak se topný kabel dostane do přímého kontaktu s tepelnou izolací (polystyrénem) a dojde k jeho vypálení.

  • lepší přenos tepla v ploše
  • brání tepelnému zatěžování polystyrénových desek umístěnými ve skladbě podlahy
  • oproti PE fólie (igelitu) nehrozí propálení-degradaci separační fólie

Pro rýpaly:

PS1: Vyřešit rychlost náběhu podlahy tím, že dáme na exponované místa navíc topné rohože přímo pod krytinu tady neřešíme

PS2: Argument, že celou topnou sezónu udržujeme v podlaze stejnou min. komfortní teplotu taky nebereme. Přece nebudeme např. před kuchynskou linkou a zejména v koupelnách celodenně držet teplotu krytiny na 28.st, Když tyto místnosti používáme 2-3 hodiny denně..