Kabelové topné systémy: specialista na vytápění - (100% regulace, 100% účinnost)

Měření a testování

Měření a testování

Po stovkách instalací podlahových topení, které jsme provedli v letech 1999-2014 (15 let) se na nás na našem vzorovém domě obrácejí zákazníci se zjištěním, že v přechodném období (jaro/podzim), kdy nemají potřebu vytápět, ale stačí jím krátkodobě pouze temperovat podlahu, dělá "problém" brzké vypínaní systému, nenatopení podlahy na požadovanou komfortní teplotu. Aby měli požadovanou teplotu, pak museli budto nastavit  vyšší teplotu nebo nechat systém v provozu delší dobu než sami chtěli.

Příklad:  Zákazník poptává natopení podlahy v kuchyni v pracovních dnech po-pá v době, kdy rodina snídá než jde do práce (školy) a večer kolem doby večeře. Jedná se tedy o krátkodobé "nahřátí"podlahy řekněme na 2 hodiny ráno a na 4 hodiny večer. Požadovaná teplota podlahy: 27-28st.C. Startovací teplota podlahy 18-20st.C.

Na termostatu si tedy nastaví aktivní pouze podlahové čidlo (referenční) a teplotu podlahy 27st.C (vinylová lepená podlaha). Záměrně se nastaví doba topení-sepnutí s velkým předstihem (vypne se adaptivní/myslící funkce).

V praxi se pak stane, že nastavená teplota podlahového čidla 27.st je v blízkosti čidla (v anhydritové nebo betonové podlaze) dosažena velmi rychle, ale podlaha je vlažná.

Důvod:

1) Podlahové čidlo  má vlevo i v pravo od sebe (cca 6cm z každé strany) topné kabely, které při sepnutí teplotně ovlivní podlahový senzor a ten správně systém vypne, jelikož čidlo naměření požadovaných 27.st, jenže ve stejný okamžik ještě není podlahová krytina nahřátá (každá podlahová krytina ma jiný tepelný odpor) a na povrchu podlahy je pak o několik st. C méně než je požadovaných.

A proto jsme od roku 2015 začali  "experimentovat" a  při instalacích rozšiřovali o pár cm rozteč topných kabelů v blízkosti podlahového čidla, tak, aby docházelo ke zpoždění při přenosu tepla, neovlivňováni podlahového čidla teplotou topných kabelů v jeho malé blízkosti  a tím  nevypínání termostatů..

V zimních sezónách jsme pak tyto instalace sledovali, prováděli jsme měření pomocí špičkové termokamery FLIER E8, kterou máme na prodejně, používáme ji na všechny naše měření u zákazníků a výsledky jsou zcela jasné a prokazatelné. Stejné měření provádíme i při topné zkoušce, kdy není ještě položená finalní krytina a ohříváme 50mm vrstvu anhydritového nebo cementového potěru..

U instalací, kde je provedeno rozšíření rozteče topných kabelů v blízkosti podlahového čidla (10-12 cm z každé strany, viz foto), dochází k rovnoměrnému prohřátí podlahy na požadovanou teplotu oproti instalacím, kde je podlahové čidlo mezi kabely v jejich těsné blízkosti, tzn, "strojová" montáž s přesnou roztečí v celé ploše.

Občas někdo namítne, že pokud bude  "mezera" 10-15cm  u podlahových senzorů, pak tyto systém vypnou pozdě a teplota podlahy bude vysoká (rozdíl několik st.C).

K této situaci by mohlo dojít jen v případě, že by bylo podlahové čidlo zcela mimo vyhřívanou plochu nebo rozteč topných kabelů v jeho blízkosti by byla násobně vyšší, ale o tom není tento článek.

Měření bylo provedeno na 5-ti objektech (k dispozici máme více než 100 termosnímků a zpracovaných termografických protokolů).

Nejen kvůli výše uvedenému,  jsme začali psát BLOG, který je veřejný na našich stránkách www.dasix.cz.

Teoretické názory různých "odborníků", kteří nemají žádné PRAKTICKÉ zkušenosti, nechodí mezi zákazníky, nemeří a neporovnávají se tímto snažíme vyvracet podloženými fakty a průkaznými výsledky měření. Všimnětě si, že tito odborníci nikde neprezentují svou práci a své úspěchy. Tvrdí, že udělají desítky domů ročně, ale pokud by někdo toho opravdu tolik udělal, pak se svou prací přece pochlubí, je to ta jeho největší reference, jakou jen může mít…Zkuste tyto odborníky navštívit, většinou mají jen pronajatou kancelář nebo jsou součástí "stavební nebo jiné firmy", kde vám předají prospekty a zahrnou vás teorií a informací, kolik už toho neudělali. Nemáte ale možnost si topení osahat, porovnávat.

Máme k dispozici  domy  s elektrickým podlahovým topením, kde jsou instalovány topné kabely jak v anhydritovém potěru, tak topné fólie umístěné  těsně pod lamino podlahou a topné rohože v lepidle pod keramickou dlažbou,  instalace topných kabelů jak na PETZ reflexní fólii, tak na obyčené PE fólii (igelitu) - pro porovnání rychlosti natopení podlahy:

V praxi se často setkáváme se zákazníky, kteří mají  podobné  problémy - brzké nahřátí podlahy, ale studený vzduch a to z důvodu špatné montáže, kdy byl instalovaný zbytečně vysoký výkon topného systému. Toto je velmi časté u různých firem a montážníků, kteří nesmyslně instalují velké výkony v přepočtu na m2 a v závislosti na skladbu podlahy a vypočtenou TZ, jednoduše řečeno, nainstaluji násobně vyšší výkon (pro jistotu). Pracovně tomu říkáme "syndrom horké podlahy".

a0