Kabelové topné systémy: specialista na vytápění - (100% regulace, 100% účinnost)

Test rychlosti ohřevu venkovní dlažby

Test rychlosti ohřevu venkovní dlažby

Častý dotaz zákazníků:

Za jak dlouho se rozpustí zasněžený chodník/vjezd v případě, že je systém vypnutý?

Náš test:

Protizámrazová ochrana venkovní plochy u sídla naší firmy ve Slezské Ostravě.

Instalované topné rohože HMO s měrným výkonem 350W/m2, systém je řízen sněžnou regulaci ETO2 s teplotně-vlhkostním čidlem (ETOG-55).

Pro naše testování jsme vyřadili z provozu regulaci, nechali venkovní chodník 2 hodiny zasněžit a až poté aktivovali systém (zapnuli regulaci-čidla).

Test začal v 16.hod (první sníh), teplota -1st.C.

Aktivace systému v 18.00 hod., husté sněžení, venkovní teplota: -2st.C

Na fotografiích lze krásně vidět, jak systém funguje. Hustě sněžilo od 18.00 hod - 24.00 hod. Venkovní teplota -2st. C / -5 st. C.

Od 24.00 hod. - 2.00 hod. lze vidět, jak se zámková dlažba tl. 6 cm pomalu vysušuje.

Závěr:

Je zcela zásadní mít systém nadřazen sněžnou regulací a teplotně-vlhkostním čidlem. Při automatickém provozu s aktivní regulací (ETO2/ETR2) by systém začal topit s první sněhovou vločkou a chodník by byl pochuzí po celou dobu.

My jsme systém aktivovali až po 2 hodinách, pokud by jsme systém aktivovali později, větší vrstva sněhu v kombinaci s nízkou teplotou by zapříčinila dlouhou dobu na jeho rozpuštění.

V dalším testu necháme zasněžit chodník celou noc a systém spustíme až nad ránem (časté u zákazníků, kteří mají  protizámrazový systém bez jakékoliv regulace a spolehají na lidský faktor a to časté nebo pozdní sepnutí systému).

Foto_test-dasix_venkovní dlažba 60mm