Kabelové topné systémy: specialista na vytápění - (100% regulace, 100% účinnost)

Spotřeba elektrické energie za 12 let provozu !

Spotřeba elektrické energie za 12 let provozu !

Náklady na provoz elektrického podlahového topení u RD o podlahové ploše 130m2 - 10.tis.Kč/ročně

V současné době máme podrobně zpracované případové studie u RD ve kterých jsme v minulosti (2005-2019) dodali elektrické podlahové topení a u kterých velmi detailně sledujeme spotřebu elektrické energie jak pro samotné elektrické podlahové topení, tak pro ohřev TUV a ostatní chod domu. Jedná se o domy, které jsou minimálně 6 let / 6 topných  sezón v provozu, cihlové i dřevostavby, různých velikostí (přízemní, patrové) a v různých lokalitách (města, Beskydy..). U nejčastěji realizovaných domů (cihlový dům o podlahové ploše 130m2) se celkové roční náklady na provoz domu pohybují cca 30.tis. Kč. Z toho podlahové topení: cca 10-12.tis. Kč, ohřev TUV: 6 tis. Kč, ostatní: 12 tis. Kč. Ostatní zahrnuje: stálý měsiční plat za jistič, vaření, svícení, praní, ostatní chod domu. Každá případová studie obsahuje: Technický a cenový návrh dle PD, technickou zprávu, fotodokumentaci realizace podlahového topení, každoroční vyúčtování spotřeby elektrické energie (minimálně 8 LET po sobě jdoucích), výchozí el.revizi.

Spotřeba elektrické energie, RD v Ostravě, plocha: cca 130m2, elektrické podlahové topení v provozu již 12 let:

Spotřeba el.energie v letech 2007 - 2019 * položkový rozpis nákladů na kompletní dodávku el.energie včetně topení

1) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2018-2019:

2) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2017-2018:

3) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2016-2017:

4) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2015-2016

5) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2014-2015

6) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2013-2014

7) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2012-2013

8) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2011-2012

9) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2010-2011

10) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2009-2010

11) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2008-2009

12) Vyúčtování spotřeby el.energie RD Ostrava 2007-2008