Kabelové topné systémy: specialista na vytápění - (100% regulace, 100% účinnost)

1.400,-Kč včetně DPH/m2 za kompletní topení vč. lité podlahy

 1.400,-Kč včetně DPH/m2 za kompletní topení vč. lité podlahy

Elektrické podlahové vytápění včetně lité podlahy za 1.400,-Kč včetně DPH / m2


  • cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž topných kabelů, reflexní PETZ fólie, dodávku a montáž kvalitní programovatelné regulace v českém jazyce s prostorovým+podlahovým senzorem do každé místnosti, vypracování technických příloh a dokumentace, měření před zalitím a po zalití, provedení fotodokumentace, provedení topné zkoušky-topné křivky, zaškolení, předání veškeré dokumentace v papírové podobě i elektronické na USB flash disku, vylití podlahy anhydritovým litým potěrem Anhyfast tl. 50mm včetně jeho zbroušení - odstranění zbytkového šlemu
  • cena neobsahuje: dodávku EPS (polystyrén) a obvodovou dilataci