Kabelové topné systémy: specialista na vytápění - (100% regulace, 100% účinnost)

Chcete kontrolu topení, které nevidíte?

Chcete kontrolu topení, které nevidíte?

Máte pochybnosti o správné funkčnosti vašeho topení, které nevidíte?

Nabízíme kompletní kontrolu instalace elektrického podlahového topení. Co budeme kontrolovat?

1) Správnost návrhu instalovaných výkonů topných kabelů, fólií v závislosti na tepelné ztrátě jednotlivých místností / skladbě podlahy.

2) Funkci regulace (termostaty, umístění podlahových čidel)

3) Kontrola instalace - termokamerou si posvítíme na topení při provozu. Jestli máte rovnoměrné rozložení teplot v podlaze, jestli jsou topné prvky (kabely, folie) správně instalovány.

Co budeme ke kontrole potřebovat?

1) Veškeré doklady od realizační firmy, která vám elektrické podlahové topení dodala. Dle platné normy ČSN 753514 musí každý dodavatel předat zákazníkovi mj. níže uvedené doklady:

- identifikační údaje o realizační firmě, osobě, která montáž a připojení provedla

- dimenzování jednotlivých topných okruhů (počet a typ topných prvků, jejich jak měrný, tak celkový výkon)

- měřící listy topných prvků. Topné prvky měřeny, jak před zalitím, tak po zalití (hodnoty odporů pracovních smyček a izolačních stavů)

- fotodokumentaci nebo zákres pokládky topných prvků, podlahových čidel

- pokyny pro uživatele/provozovatele

Jaké jsou naše podmínky na provedenou kontrolu?

- písemný souhlas k použití veškerých materiálů získaných provedenou kontrolu pro naše firemní účely

- poskytnuti kompletní dokumentace, viz. výše

- objednatel kontroly musí být majitelem nemovistosti, kde bude kontrola probíhat

Jaké je cena a časová náročnost kontroly?

- cena na vyžadání dle typu a lokality objektu /pouze MS kraj/

- 2-3 hodiny dle velikosti a typu objektu

Poptejte nás co nejdříve. Kontrolu je potřeba provést v plné topné sezóně (měříme nejen přenos tepla v podlahách, ale i na stěnách a stropech). Objednávky na: technik@dasix.cz